РЕЗОЛЮЦІЯ Круглого Столу «Законодавчий захист життя людини від зачаття»

РЕЗОЛЮЦІЯ
Круглого Столу «Законодавчий захист життя людини від зачаття»,
17 лютого 2016 року Божого

Ми, учасники Круглого Столу «Законодавчий захист життя людини від зачаття», що відбувся 17 лютого 2016 року в приміщенні Патріяршої курії УГКЦ в Києві за участю медиків, правників, священиків, психологів, громадських діячів, парламентарів та батьків, представляємо Вашій увазі Резолюцію, яка є кінцевим документом Круглого Столу.

Дозволена чинним законодавством України практика абортів, яка через свою легальність набула загрозливого поширення, є одним з основних факторів морального занепаду та духовної і фізичної деградації, демографічної кризи та поступового вимирання українського народу; однією з найбільших загроз національній безпеці України. Легальні аборти є також одним з основних джерел корупції в системі охорони здоров’я та однією з основних причин знецінення високого покликання лікаря, але передовсім – грубим порушенням основного й невідчужуваного права людини на життя від зачаття, а отже, першою й основною формою насильства у світі.

Тому, ставлячи перед собою як кінцеву мету впровадження в Україні повного законодавчого захисту життя людини від зачаття і до природної смерті, ми вносимо пропозиції, практичні здійснення яких стануть важливими кроками на шляху до осягнення цієї мети:

 Розгорнути в Україні широку інформаційно-просвітницьку кампанію з метою запобігання абортам, залучивши до неї ЗМІ державного, церковного та приватного підпорядкування. Інформаційно-просвітницька кампанія повинна робити наголос на непорушній цінності людського життя від зачаття; пропагувати зміцнення сім’ї, подружню вірність та дошлюбну стриманість як основні чинники підвищення народжуваності та зменшення кількості абортів; поширювати правду про сутність аборту та його наслідки.

 За співпраці громадських об’єднань, благодійних ініціатив, Церков та держави створити всеукраїнську мережу консультаційних центрів, які надаватимуть психологічну підтримку й необхідну допомогу у випадках непланованої вагітності для жінок чи подружніх пар, які прийняли рішення перервати вагітність, а також прийняти закон про регулювання у питаннях усиновлення дітей, від яких відмовились, і допомогу матерям-одиначкам.

 За співпраці громадських об’єднань, благодійних ініціатив, Церков та держави впроваджувати програми «Жива надія» та «Проект Рахиль», метою яких є психологічне і духовне зцілення осіб, причетних до абортів.

 Впровадити до навчальних процесів освітніх закладів і ВНЗ програми статевого виховання, відповідального батьківства та методів розпізнавання плідності (МРП), базовані на християнських цінностях та цілісному баченні людської сексуальності. Забезпечити освітні заклади та ВНЗ навчальними матеріалами (посібниками, методичним забезпеченням, зокрема, науковим відеофільмом «Біологія внутрішньоутробного розвитку» зі супровідним Посібником користувача) для викладання цих програм. У розробці програм та матеріалів повинні взяти участь Церкви, релігійні та громадські організації, які керуються у своїй діяльності християнськими цінностями.

 Впровадити в державних та приватних абортивних клініках обов’язкове консультування жінок (подружніх пар), які мають намір здійснити аборт. Консультування повинно висвітлювати правду про сутність аборту і його наслідки та пропонувати альтернативні вирішення. Консультування повинно здійснюватися представниками Християнських Церков і релігійних організацій та психологами, які працюють на християнських засадах. Абортивні клініки повинні бути зобов’язані уможливити їм таке консультування.

 Внести зміни в законодавство, яке регламентує діяльність системи охорони здоров’я: вилучити аборт з переліку гінекологічних операцій; скасувати поняття «аборт за медичними та соціальними показами» як суперечне лікарській етиці та покликанню лікаря; впровадити обов’язкове просторове відмежування абортивних клінік від гінекологічних відділень та пологових будинків. Розширити в практиці акушерсько-гінекологічної служби та центрів планування сім’ї вивчення природних Методів Розпізнавання Плідності.

 Внести зміни до статті 27 Конституції України (у Проекті нової Конституції України від 13.07.2015 р. їй відповідає стаття 23), виклавши її у такій редакції: «Кожна людина має невід’ємне право на життя від зачаття і до природної смерті».

 Прийняти за основу Проект Закону «Про захист людського життя від моменту зачаття і до природної смерті» (http://family-institute.org.ua/mediaresurs/articles/zakon-ukrajini-pro-zaxist-ljudskogo-zhittja-vid-momentu-zachattja-i-do-prirodnoji-smerti.html), доопрацювати його та розробити на його основі Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та Проект конкретизуючого Закону «Про права дитини в період її внутрішньоутробного розвитку: права зиготи, ембріона та фетуса».

Ми адресуємо цю резолюцію Президентові, Верховній Раді і Кабінетові Міністрів України та усій українській громадськості.

Ми доводимо цю резолюцію до відома українських Церков та релігійних організацій.

Учасники Круглого Столу «Законодавчий захист життя від зачаття»,
м. Київ, 17 лютого 2016 року Божого