“Лікар радить” – Про шлунок

Про шлунок
В програмі “Лікар радить” на Радіо Марія Ольга Юріївна Луганська говорила з професором В’ячеславом Григорійовичем Передерієм.
В’ячеслав Григорійович Передерій – доктор медичних наук, професор. Директор ДП «Український НДІ харчування». Завідувач кафедри факультетської терапії № 1 Національного медичного університету імені Олександра Богомольця. Науковий керівник і головний консультант українсько-німецького гастроентерологічного центру «BYK-Київ». Голова Товариства терапевтів України (з лютого 1986). Головний редактор науково-популярного журналу «Зентерологія, здоровье и питание». Голова комісії фармакологічного Комітету міністра охорони здоров’я України з гастроентерологічних препаратів.

Автор (співавтор) понад 250 наукових праць, зокрема 23 монографій: «Взаимодействие пищи и лекарств», «Популярная иммунология», «Иммунный статус, методы оценки и принципы медикаментозной коррекции иммунных нарушений», «Гастроэнтерология» «Язвенная болезнь или пептическая язва», «Диагностика и лечение хронического гастрита и язвенной болезни в вопросах и ответах» «Болезни поджелудочной железы», підручника «Клинические лекции по внутренним болезням» та інші.