Зауваження щодо змін в молитві «Отче наш»

Зауваження щодо змін в молитві «Отче наш»

Стосовно недавніх спроб змінити в перекладах Господньої молитви «Отче наш» на національні мови фразу: «і не введи нас у спокусу» на «не дозволь нам увійти/впасти у спокусу» (і варіанти — в залежності від особливостей кожної національної мови), потрібно сказати таке:

В обидвох Євангеліях — від Матея і від Луки — ця фраза в оригіналі звучить ідентично:

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν (Мт 6, 13; Лк 11, 4).

Словоформа μὴ εἰσενέγκῃς — це coniunctivus perfecti (кон’юнктив — умовний спосіб доконаного минулого часу) від дієслова εἰσάγω — вводжу. За синтаксичною функцією це coniunctivus adhortativus: «кон’юнктив заохоти» із заперечувальною часткою μὴ. Він відіграє тут функцію імператива — наказового способу доконаного минулого часу і тому має доконане значення: «не введи нас … так, щоб ми були “не введені” аж досі». Оскільки вихідна словоформа — кон’юнктив — умовний спосіб, то можливі такі варіанти перекладу: «Щоб Ти не ввів…»; «Хай Ти не введеш нас…»… Однак, як і в усій молитві «Отче наш», адресатом цього звернення (побажання, граматично: наказового способу) є тільки Бога не ми.
Словоформа ἡμᾶς — «нас» — стоїть в акузативі (знахідному відмінку). Граматично це — прямий додаток, тобто — об’єкт дії, і жодний переклад не спроможен поставити її в номінатив (називний відмінок) та зробити з неї підмет: суб’єкт дії.

Стосовно слова ὁ πειρασμός, утвореного від дієслова πειράζω — ітератив (часта повторюваність дії) від дієслова πειράω — намагаюся, пробую, досвідчую: взяте саме по собі, воно може бути перекладене і як «спокуса», і як «спроба» чи «випробування». Однак, в текстах Нового Завіту воно має значення виключно «спокуси». Порівняймо: Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν (Мт 26, 41) — Чувайте і моліться, щоб ви не ввійшли у спокусу (а не у «випробування»!). А найвиразніше: Καὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν:… (Мт 4, 3) — І прийшовши до Нього, спокусник сказав:… «Спокусник», а не «лётчик-испытатель»! (Дякую о. Василеві Рудейку за вказівку на цей текст).

Так що тримаймось оригінальних — грецьких текстів Євангелій, а всі πειρασμόι їх змінити далече отметаемъ отъ ны.

Петро Гусак