Благословення родини на початок Великого Посту

Благословення родини на початок Великого Посту

Дорога спільнота “Домашня Церква”,

хочу пригадати всім Вам, що ми входимо в особливий час приготування, час Великого посту, що веде нас до найбільшого з християнських празників – Христового Воскресіння. Як не ставиться дім без фундаменту, а поле не сіється без орки землі, так піст не починається без перепрошення. Взаємне перепрошення – це фундамент духовного життя, без якого немає зростання і освячення. Нас, закликає до цього Христос, словами Євангелія – Мт.6:14-15 (“Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш небесний не простить вам провин ваших”). Розпочніть піст, із взаємного перепрошення у родині, сім’ї, подружжі.
Коли звершите взаємне перепрошення-примирення. Нехай Голова сім’ї-чоловік (найстарший син, при відсутності батька, якщо таке можливо) прочитає молитву благословення на початок входження у Великий час приготування- посту, що робить священик у храмі для Церкви. Щоб ви розпочали цей час з Божим благословенням, оскільки, відвідати кожну з Ваших родин для цього є неможливо. Голова родини, сім’ї – це є домашній священик, що має провадити молитву. Тому, нехай він по-провадить і благословить, як це личить йому, як батьку і чоловікові.

Модератор “ДЦ”
при Святоонуфріївському монастирі

Молитва на початку Великого посту (святої Чотиридесятниці)

Ці молитви читайте у понеділок першої седмиці Великого посту або в інший день цієї седмиці, після ранкових або після вечірніх молитов у неділю.

Голова родини\сім’ї: Господу помолимось.
Родина\сім’я: Господи, помилуй.

Надія всіх кінців землі і тих, хто в морі далеко, Боже, що Законом, і пророками, і євангелістами передрік ці святі дні посту, сподоби всіх перейти час посту в чистоті, зберегти ві­ру непорушною і дотримуватися запові­дей Твоїх в усі дні життя нашого. Анге­лу миру заповідай, щоб він охороняв наші входи і виходи на всяке добре діло, вислуховуючи і догоджаючи для істин­ного причастя пречистих Твоїх Тайн. Прийми ж, Владико, колінопреклонін­ня і піст рабів Твоїх, подаючи благосло­вення духовне їм і всім нам, – у Христі Ісусі, Господі нашім, що з Ним благословен єси, з Пресвятим і Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині, і по­всякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва друга

Голова родини\сім’ї: Господу помолимось.
Родина\сім’я: Господи, помилуй.

Благословен єси, Господи Все­держителю, Боже отців на­ших, Авраама, й Ісаака, і Якова, що створив небо, і землю, і море, і все, що в них; Ти встановив людям покаяння на спасіння і прощаєш їхні гріхи; Ти прий­няв сльози раба Твого Давида проро­ка, коли він каявся, і дав йому відпу­щення гріхів. Від Манасії, що був кай­данами залізними зв’язаний і з покаянням сповідався Тобі, Ти прийняв молит­ву і гріхи йому відпустив; блудницю, що пізнала милість Твою і спостерігачів прийняла й з миром їх відпустила, Ти спас; вислухай нині моління моє, недостойного раба Твого, і не пом’яни всі провини цих рабів Твоїх, що в покаянні до Тебе звертаються; дай їм сердечний жаль і печаль за створені гріхи, що мо­же очистити їх від гріхів, якими вони Тебе, Творця свого, прогнівали. Дай їм благодать Твою, яка б збуджувала, і підкріплювала, і привела до пам’яті про їхні злі вчинки; і щоб усе це в страху перед Тобою правдиво сповідали своє­му духовному отцю, якого Ти настано­вив суддею. Сподоби їх, щоб вони в сер­ці скорботному і смиренному визнавали себе винними в гріхах, каялись і доко­ряли собі за них і просили прощення й відпущення їх Твоїм милосердям, через їхнього духівника, Твого ж суддю, за правдивою Твоєю обітницею. Бо Ти сказав: що розв’яжете на землі, те буде розв’язане на небесах. Так, Владико Господи Ісусе Христе, Боже наш, прий­ми рабів Твоїх, що каються у своїх грі­хах свідомих і несвідомих, вільних і не­вільних і в них бажають сповідатися за Твоїм повелінням, і прийми їх милос­тиво Твоєю силою і благодаттю; укріпи їх, щоб вони більше не поверталися до злих і неподобних вчинків і до гріхів, у які вони багаторазово впадали; але під­німи і захисти їх від спокус диявольсь­ких і від тенет ворожих, щоб вони без перешкод послужили Тобі у правед­ності та чистоті в усі дні життя свого. Бо Ти є Бог наш, що прийшов у світ не праведних, але грішних прикликати до покаяння; Ти повелів відпускати про­вини сімдесят разів по сім тим, що впа­дають у гріхи. І цих не засуджуй, але чоловіколюбно помилуй, як жінку, зви­нувачену в перелюбстві й приведену фарисеями, які спокушували Тебе, Ти не засудив, але милостиво сказав їй: іди й віднині більше не гріши. І як іншу блудницю, що плакала і сльозами ноги Твої обмивала і волоссям голови своєї витирала, Ти помилував ради милості Твоєї, подай і цим рабам Твоїм безпе­рестанні й теплі в істинному покаянні сльози. Утверди їхні розум і серце, щоб вони знали Тебе, єдиного істинного Си­на Божого, що взяв гріхи світу. Прий­ми їх, як Петра, який зрікся Тебе і че­рез покаяння та гіркі сльози навернув­ся, Ти прийняв; простягни правицю Твою і прийми їх, як прийняв Ти того, що потопав у морі, і укріпи їх проти дия­вола, що поборює їх; очисти їхні душу і тіло від усякої скверни. Бо Ти Сам ска­зав, Благий Господи: не здорові потре­бують лікаря, але хворі; і прийшов Ти не спасенних спасати, але загиблих. Дай же, Господи Ісусе Христе, Боже наш, рабам Твоїм цим закінчити без по­року початий цей святий піст і виконувати в ньому Твої заповіді, в молитвах безперестанно перебувати і всіма доб­рими ділами Тобі догоджати в усі дні життя свого; сподоби їх, щоб вони з чи­стою совістю неосудно причастилися Твого Божественного Тіла і животвор­чої Крові, пролитої за весь світ на відпу­щення гріхів, і нехай вони переможуть і посоромлять диявола, що повстає на них. Бо Ти єси, Боже, Бог тих, що ка­ються, не хочеш смерті грішника, але щоб він навернувся і був живим. Бо Ти, Владико, не хочеш творіння рук Твоїх погубити і не бажаєш людської погибе­лі; але хочеш, щоб усі спаслися і прийш­ли до пізнання істини. Тому і нині, Вла­дико, не відверни лиця Твого від рабів Твоїх цих, але дай їм істинне від гріхів до Тебе навернення і від усіх діл лука­вих визволення і сподоби всіх нас у ми­рі, сповненими благими ділами, дійти й поклонитися спасительним Твоїм страстям і святому Воскресінню і в кінці життя нашого отримати вічну радість у Тобі, Бозі і Спасителі нашому, з усіма, що догодили Тобі. Бо Ти єси Бог милос­ті, і щедрот, і чоловіколюбства, і Тобі славу возсилаємо, з Безначальним Тво­їм Отцем, і з Пресвятим і Благим і Жи­вотворчим Твоїм Духом, нині, і повсяк­час, і на віки віків. Амінь.

Потім благословляє людей рукою (як мирянин), про­мовляючи:

Голова родини\сім’ї: Благословення Господнє на вас, Його благодаттю, і щедротами, і чоловіколюбством, в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Родина\сім’я: Амінь.