Сімейна політика та ґендерні стереотипи: сучасні соціальні виклики

Сімейна політика та ґендерні стереотипи: сучасні соціальні виклики31 березня 2016 року о 12:30 у прес-центрі УНІАН українськими вченими проводитиметься прес-конференція щодо затвердженого Кабінетом Міністрів України 23 листопада 2015 року Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року.

Потреба у даному заході викликана тим, що стосовно деяких напрямів державної політики відсутній відкритий суспільно-державний діалог. Ці впровадження є науково необґрунтованими, призводитимуть до радикальних змін суспільних пріоритетів та цінностей і становитимуть загрозу національним інтересам громадянського суспільства.

Мета прес-конференції полягає у наступному:
– публічному обговоренні плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період 2020 року, що стосується сімейної політики, з метою визначення проблем та пропозицій щодо ефективного впровадження заходів, спрямованих на зміцнення інституту сім’ї в Україні;
– комплексному висвітленні сучасних соціальних викликів, тенденцій та протиріч у сфері сімейної політики та ґендерної рівності з точки зору досліджень різних наук, поєднуючи юридичні, соціальні, медико-біологічні, психолого-педагогічні та морально-етичні аспекти;
– визначенні та впровадженні комплексних заходів на національному та місцевому рівнях, спрямованих на збереження національної та культурної самобутності українського народу у сфері сімейної політики та сімейних цінностей.

Значення проведення прес-конференції полягає в залученні громадськості до обговорення зазначеної проблеми, комплексного аналізу та пошуку науково-обґрунтованих заходів, спрямованих на збереження національної та культурної самобутності українського народу у сфері сімейної політики та сімейних цінностей; доведенні важливості та необхідності забезпечення належних гарантій та правових засобів захисту і механізмів ефективної сімейної політики в українському суспільстві.

Учасники:
кандидат технічних наук Валерій Решетинський,
кандидат юридичних наук Олена Львова,
кандидат медичних наук Володимир Медвєдєв,
кандидат філософських наук Петро Гусак,
кандидат економічних наук Ольга Романенко.

ВГО «Інститут ґенези життя та Всесвіту»

Прес-центр УНІАН
Київ, вул. Хрещатик, 4
31 березня 2016 року