Церква Саєнтології – що це?

Церква Саєнтології - що це?

ЗАДУМ НОВОЇ РЕЛІГІЇ
Кілька слів про секту «Церква Саєнтології»
У сімдесяті роки телебачення частувало нас програмами типу «Умілі, руки» або «Є ідея!» У цих програмах якась проста соціалістична людина представляла свій винахід, який покращував щоденне життя або виробничий цикл на якомусь промисловому підприємстві або ж в сільському господарстві. Ці презентації благоговійно слухали представники промисловості, які вирішували, чи ця ідея є дійсно цікава. Ці програми, очевидно, мали демонструвати сприяння системи реального соціалізму винахідливості простої людини.

Безперечно, в питаннях технічного прогресу часто дійсно вирішальними є оці прості генії та їх геніальні ідеї. Досить згадати хоча б імена Джеймса Ватта чи Томаса Едісона. В той же час перенесення цієї моделі у сферу релігії вражає! На жаль, винахідливість цього типу не є чимось новим в історії людства. Досить згадати Релігію Життя Найвищого Робесп’єра або релігійні ідеї Августа Комте (Comte’a). В наш час також постають релігії, які є результатом чиєїсь творчості.
Найвідомішою сектою цього типу, яка дійшла вже до наших країв, є Scientology Church, або Церква Саєнтології. Засновником Scientology Church був відомий автор книжок з наукової фантастики Л. Рон Габбард. Я не буду зупиня¬тися на, його біографії, оскільки перевірка окремих її фактів наштовхується на різноманітні труднощі. Його біо¬графії, публіковані самою сектою, різняться багатьма■ дета¬лями, часто, вони мають легендарний характер. Однак безсумнівним є. те, що публікуючи в 1951 році книжку «Діанетика: сучасна наука про психічне здоров’я», він започаткував релігійну групу, яка пізніше сформувалася в Церкву Саєнтології. Усніх книжки (а вона стала бестсел-лером) надихнув Габбарда до розвитку своєї доктрини. З’являються наступні книжки. У 1954 році секта реєструється у Сполучених Штатах в Каліфорнії. З того часу досить динамічно розвивається. її філії знаходяться в більшості європейських держав. За приблизними даними, близько шести мільйонів людей в цілому світі брало участь принаймні в одному семінарі, організованому сектою. Од¬нак кількість членів, заангажованих повністю, є набагато менша і не перевищує кількох тисяч осіб.

Однак, вернімося до доктрини Габбарда, оскільки вона цікавить нас перш за все. Вона складається з двох основних частин: діанетики і саєнтології.
Діанетика — це певного роду універсальна терапія, завдяки якій будь-яка людина може вирішити кожну свою проблему. В основі цієї теорії лежить досить своєрідна аналогія між людиною і комп’ютером. Людський розум подібний до досконалого комп’ютера. Важливими для нього є два типи подразників: приємність і біль. Приємність викликає позитивні емоції, біль, натомість, блокує окремі ділянки розуму, подібно до того, як блокується чи, як прийнято говорити на комп’ютерному жаргоні, «зависає» внаслідок неправильного користування комп’ютер. Ціллю діанетики є звільнення, розблокування людини. Воно здійснюється в ході терапевтичного процесу під назвою авдитииг. З допомогою авдитора — досвідченого члена секти — людина про¬сіює всі стадії свого життя, шукаючи моменти, в які вона зазнала блокування. Проаналізувавши своє життя, включно з моментом народження, таким же способом вона аналізує попередні втілення. Людина, звільнена від усіх блоків, називається clear (просвічена, світла). Між іншим додам, покликаючись на видатного знавця проблеми Aldo Natale Terrina, що в 1987 році в Італії за годину авдитингу вимагалося 100 тис. лір (близько. 130 гривень). Враховуючи інфляцію, ця ціна, без сумніву,, росте. Отже, це терапія для дуже багатих. Роп Габбард, спираючись на концепцію психобіологічної цілісності людини, твердить, що clear, a
отже повністю оздоровлена людина, не тільки не матиме проблем психічного характеру, але також не хворітиме, не матиме навіть нежиті. Взявши до уваги, що в царині медицини і психології Габбард є самоуком, такого типу твердження можуть ошелешувати. Тому важко дивуватися, що такі твердження, як і те, що особи, які проводять авдитинг, зазвичай не мають професійної підготовки в галузі психотерапії, викликало і викликає гостру критику психіатрів і психотерапевтів на адресу Церкви Саєнтології.

Другою частиною доктрини Габбарда є саєнтологія. Ця частина системи має більш «релігійний» характер на відміну від діанетики, яка, як бачимо, є радше якоюсь спробою суперпсихотерапії. Саєнтологія має бути, згідно з задумом її творця, сиитезою людської думки від її початків до сьогоднішнього дня. Вона має поєднувати в собі елементи, що походять з різних релігійних систем, а також здобутки сучасної фізики і математики. Габбард пише про саєнтологію з пихою: «Сонце ніколи не зайде над саєитологією… Сьогодні це найбільш життєздатний рух на землі». Центральним закликом цієї частини габбардівської доктрини є заклик до творчості. Під творчістю тут розуміється не тільки творчість у психологічному сенсі — як здатність творити, або в естетичному, а радше в сенсі створювання всього. Ця творча енергія людини походить від тета’на, який живе в людині. Отже, міфічні тетани — це безтілесні постаті, які мільйони років тому населяли всесвіт. За бунт проти свого міфічного царя були зв’язані з матерією. Завдяки авдитингові людина може звільнити тетана, який живе в ній. Існують різні ступені звільнення, які визначають ієрархію в Церкві Саєнтології. В саєнтології також говориться про бога. Але саєнтологічний бог — це тільки безконечна енергія, поєднана з безконечним простором. Ця візія божества так принципово відходить від релігійного мислення, що деякі дослідники висловлюють сумнів, чи доктрина Габбарда взагалі є релігією чи тільки певною еклектичною філософією. Адже в його поглядах видно впливи Фройда, Ґеґеля, індуїстського містицизму, перемішані з вигадками, взятими живцем з науково-фантастичної літератури.
Можливо, під час читання цих слів у ваших, шановне панство, головах зродилася думка, яка суароводжувала мене під час читання книжок Габбарда: «Як добре, що я вірю Христові і можу бути спокійний, покладаючись на Його слова». Так, ми, християни, або, ширше беручи, всі люди, які вірять в Бога — Бога, який безконечно перевищує цей світ, знаємо, що метою нашого життя не є осягнути щастя тут, на землі, щастя в розумінні відсутності проблем. Нашим щастям є бути поєднаними з Ним і переживати цей зв’язок у вірі й любові. Ці відносини приязні з Богом дають нам фундамент щастя тут і тепер, а також на цілу вічність. Стільки людей шукають щастя хоч би за допомогою пропонованого Габбардом авдитинґу, а ми вже знайшли і постійно з радістю, заново знаходимо його, переживаючи «нашу Пасху з Господом».
Пошук щастя, звільнення від турбот, депресії та нав’язливих ідей підштовхує до Церкви Саєнтології багато лю¬дей. Часто, відбувши багато семінарів, вправ, вони не знаходять, всупереч обіцянкам, розв’язання своїх проблем. Висока плата за пропоновані курси часто підточує їх мате¬ріальне становище. Часто ці люди почуваються обдуреними і використаними. Для їх захисту створюються різні органі¬зації. З’явилися численні книжки зі спогадами, часто дуже болісними, колишніх членів секти. В Німеччині добре знаною є Рената Гартвіґ, яка вже декілька років виступає на захист людей, які почуваються скривдженими сектою. її книжка «Scientology. Ich klage an!» («Саєнтологія. Обвинувачую») описує зловживання, яких допустилася ця секта на терені Німеччини. Діяльність фрау Гартвіґ і товариство під її головуванням серйозно утруднюють реєстрацію в Німеччині Церкви Саєнтології як релігійної спільноти. Маймо надію, що таких зловживань в нашій країні не буде.

Пйотр Йордан Слівінський
РЕЛІГІЙНИЙ ВЕНІГРЕТ
Львів, “Свічадо”, 1999р.