Виступаючи за Європу на Майданах, почитайте документи про Асоціацію з ЄС

Виступаючи за Європу на Майданах, почитайте документи про Асоціацію з ЄС

Запрошую усіх прочитати Угоду про Асоціацію з ЄС, яка, між іншим, встановлює стандарти секулярної сексуальної освіти, сприйняття гомосексуалізму, дозволяє на аборти.
“Пауза в підписанні документу має бути використана християнами, щоби дослідити на що ми погоджуємося і дати осмислену відповідь”.
отець Олег Сартаков
Аудіокатехиза на “Радіо Марія” + текст Угоди

Угода Україна – ЄС.

див. статтю 419 і 420(l,m)
Стаття 419
Беручи до уваги положення Глави 13 (Торгівля і сталий розвиток)Розділу IV (Торгівля і
питання, пов’язані з торгівлею) цієї Угоди, Сторони посилюють діалог та
співробітництво щодо забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та
здорових умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучення,
гендерної рівності та недискримінації.

Стаття 420

Співробітництво в сферах, визначених у статті 419 цієї Угоди, передбачає досягнення
таких цілей:
a) покращання якості людського життя;
b) протистояння спільним викликам, таким як глобалізація та демографічні зміни;
c) збільшення кількості та покращення якості робочих місць з гідними умовами
праці;
d) сприяння розвитку соціальної та юридичної справедливості у контексті
реформуванні ринку праці;
e) сприяння створенню на ринку праці таких умов, які б поєднували гнучкість та
захищеність;
f) сприяння впровадженню активних заходів на ринку праці та підвищення
ефективності служб зайнятості з метою задоволення потреб на ринку праці;
g) стимулювання розвитку ринків праці, що сприяють залученню малозабезпечених
осіб;
h) зменшення об’ємів неформальної економіки шляхом трансформації нелегальної
зайнятості;
i) покращання рівня забезпечення охорони здоров’я та безпечних умов праці,
зокрема шляхом проведення навчання та тренінгів з питань охорони здоров’я та безпеки
праці, сприяння реалізації превентивних заходів, попередження ризиків великих аварій
та управління токсичними хімічними речовинами, а також обмін практикою та
результатами досліджень в даній сфері;
j) посилення рівня соціального захисту та модернізація системи соціального захисту,
зокрема, щодо її якості, доступності та фінансової стабільності;
k) скорочення бідності та посилення соціальної єдності;
l) забезпечення гендерної рівності та рівних можливостей для чоловіків та жінок у
сфері зайнятості, освіти та навчання, економічної та суспільної діяльності, а також у
процесі прийняття рішень;
m) боротьба з дискримінацією в усіх її формах та проявах;
n) посилення можливостей соціальних партнерів та сприяння соціальному діалогу.

текст Угоди повністю на сайті Кабінету Міністрів України