“Духовно-психологічні основи християнської психології”

"Духовно-психологічні основи християнської психології"

ВСТУП Л.М.Гридковець, Україна
Розділ 1. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ
1.1. Релігійні витоки християнської психології
1.1.1. Соціальні доктрини апостольських церков як спрямовуючий вектор християнської психології Гридковець Л.М., Україна
1.1.2 Ідея християнської психології в протестантських течіях Джеймс Р. Бек,
США
1.2. Наукові предтечі християнської психології
1.2.1. Філософська антропологія нематеріальної душі в основі християнської психології П.Гусак,
Україна
1.2.2. Філософське вчення Сьорена К’єркегора в основі сучасної християнської психології О.В.Лизлов, Росія
1.2.3. Віденська школа екзистенційного аналізу: пошук сенсу та cтвердження життя Альфред Ленгле,
Австрія
1.2.4. Проблема Тіла, Душі та Духа в сучасній науковій психології В.О.Татенко, Україна
1.3 Інтегративність сучасної християнської психології
1.3.1. Теоретичні аспекти проблеми формування практичної християнської психології В.М.Юрченко, Україна
1.3.2. Душепіклувальна традиція практичної християнської психології
І.Малін,
Росія
1.3.3. Християнська психологія як інтегративна концепція
В.Халанський,
Україна
1.3.4. Християнська пасторальна психологія- сучасна наука про сутність людського єства Г. Гартфилд (H. Hartfeld)
Швейцарія-США
Висновки до Розділу 1 Л.М.Гридковець
Розділ 2 ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ
2.1 Духовна складова психологічної допомоги
2.1.1 Пошуки сенсу та духовний бік психологічного здоров’я: теорія екзистенційного аналізу Альфріда Ленгле Брітт-Марі Сайкс,
Канада
2.1.2. Духовність і страждання:
можливості сучасного екзистенціального аналізу
в наданні допомоги важким соматично та психічно хворим Баранніков О.С., Бараннікова Д.О,
Росія
2.2. Емпіричні дослідження релігійних проявів особистості
2.2.1. Методи психологічного дослідження релігійної свідомості О.Яремко, Україна-Німеччина
2.2.2. Роль релігійної довіри в подоланні конфліктів. Емпірична верифікація парадигми пасторальної психології. Р. Яворський –Польща
2.3. Християнські позиції у становленні духовної особистості
2.3.1. Християнські засади духовного оновлення українського суспільства Л.М.Гридковець, Україна
2.3.2. Системний підхід до розуміння формування я-духовного як складової я-концепції в освітньо-професійному просторі Католик Г. В., Миколайчук М. І.,
Україна
Розділ 3 ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ДОПОМОГА: ХРИСТИЯНСЬКА ПАРАДИГМА
3.1. Деякі приклади напрямків християнської психотерапії
3.1.1 Інтегративна психотерапія. Християнський підхід до терапії тривожності Г.Сташевська, Польща
3.1.2 Основи сопричасної християнської психотерапії Л.М.Гридковець, Україна
3.2. Цільова психологічна допомога у християнському просторі
3.2.1. Християнські опори психокорекційної роботи з дітьми із ризиком емоційного занедбання та стигматизації М.І.Миколайчук,
Україна
3.2.2. Психологічне консультування при суїцидальних намірах у парадигмі християнської психотерапії Л.М.Гридковець, Україна
3.2.3. Театралізовна бібліотерапія як засіб формування християнських цінностей у дітей Н.Сиротич,
Україна
3.2.4. Християнська групова сімейна терапія у просторі становлення гармонійної родини Л.М.Гридковець, Україна
3.2.5. Основі принципи надання християнської психологічної допомоги особам із травматичним та посттравматичним синдромом.
Висновки до розділу 3
Загальні висновки
Довідка про авторів

Рецензія
на колективну монографію “Духовно-психологічні основи християнської психології”

під загальною редакцією к.психол.н. Л.М. Гридковець
Колективна монографія “Духовно-психологічні опори християнської психології” є фундаментальною працею в царині християнської психології, яка безумовно збагачує доробок вітчизняної науки та привносить в неї нові, альтернативні вирішення відвічних проблем людини. Ця праця відкриває нові горизонти людської психіки в її тісному зв’язку з духовністю. Серед позитивних характеристик роботи необхідно відзначити наступні: 1) Монографія об’єднує дослідження вчених із різних країн світу (України, Польщі, Росії, Швейцарії, США тощо). Такий продукт тісної співпраці дає можливість застосувати досвід і доробок зарубіжних колег до українських реалій, а також відкриває здобутки вітчизняної науки світовому науковому співтовариству. 2) Більшість співавторів книги є практикуючими психологами. Тому ця праця наповнена достатнім емпіричним матеріалом; в ній теорія ілюструється багатьма прикладами з практики. Це значно спростить її застосування у прикладній психології і психотерапії. 3) Редактору при укладанні книги вдалося оминути типових проблем, які часто зустрічаються в колективних монографіях – незв’язаного накопичення текстів. Книга є цілісною, пронизаною єдиною ідеєю та спрямована до чіткої мети. 4) Особливо важливо підкреслити новизну цієї роботи. В українському науковому просторі схожі роботи досі не з’являлися. Монографія презентує новий, християнський погляд на природу людської психіки.
Автори монографії об’єднані єдиним світоглядом. Вони – віруючі і практикуючі християни, які намагаються застосувати свій релігійний досвід у повсякденній психотерапевтичній практиці. Радянське минуле, сформоване на основі атеїстичної ідеології, залишило свій шлейф у різних сферах життя суспільства. Найглибші коріння воно пустило в науці. Досі в українських реаліях спостерігається духовна шизофренія, коли один і той сам учений сповідує свої релігійні переконання у храмі та вдома, але, переступаючи поріг університету, перетворюється на затятого атеїста. Часто така поведінка оправдується псевдодемаркацією науки і релігії. Але людина не може роздвоїтися. Чи не найгостріше ця проблема постала перед психологами. Якщо психолог – християнин, і його пацієнт – теж християнин, чому вони повинні спілкуватися на основі атеїстичних квазінаукових креатур? Автори монографії зуміли зламати стереотипи. Якщо для європейсько-американського наукових просторів розмаїття поглядів вважається нормою, а релігійний погляд займає своє достойне місце у науковому дискурсі, то вітчизняна наука все ще зберегла примарний ідеал однотипності думки. Представлена робота не тільки пропонує християнським психологам теоретичну основу їхньої практичної діяльності, а здатна гучно пролунати в українській науці. Незважаючи на можливе неприймання деяких ідей, висловлених у книзі,певними науковими колами, авторам і редакторам вдалося уникнути деструктивного полемічного ракурсу, та дотриматися конструктивних розв’язок поставлених перед ними проблем.
Пропонуючи християнські методи вирішення практичних психологічних проблем, автори зуміли побачити цілісну людину, яка перебуває в постійному пошуку реалізації власного покликання. Впродовж історії людської цивілізації витворилися численні замінники адекватного людського екзистенціалу; покликання, дароване Богом людині, яке полягає в уподібненні до Бога, “стати як Бог”, неодноразово замінювалося псевдо-цілями: Адам і Єва намагалися стати, як Бог, без Бога, тобто замінити Бога всезнанням і всевладдям; Маркс замість щастя в Богові пропонував ідеальне суспільство, Ніцше – скерованість до надлюдини, Фройд і Маркузе – реалізацію власних сексуальних потягів. Усе це людство випробувало у ХХ столітті: марксизм у радянському соціальному експерименті, ніцшеанство у нацизмі, фрейдизм у сексуальній революції. Як наслідок, ріки политої крові, безліч понівечених життів, зріст статистики депресій і випадків суїциду, а ціль – людське щастя – так і не осягнуто. Сенс, про який писав Франкль і яким жив у стінах концтабору, і про який часто згадують автори колективної монографії, сенс, кий шукає кожна людина і який єдиний може зробити її щасливою, є трансцендентним щодо неї й воднораз іманентний їй. Він – альфа і омега людського буття. Він – Творець і Спаситель людини. Ця думка проходить червоною ниткою крізь усі тексти монографії.
Оскільки ця робота перша у своєму роді, принаймні у вітчизняному науковому просторі, їй випала піонерська доля – відкривати дискусію, але й містити низку недоліків, які можуть бути осуненими лише в ході дискусії. Християнська психологія не є монолітним феноменом. В ній точаться дискусії щодо адекватного вираження людської сутності в рамках християнського віровчення. Щоби бути вповні християнською, її творці повинні завжди пильнувати за строгістю дотримання рамок церковності, оскільки вихід поза них несе в собі не приваби вільнодумства, а вихолощення християнського духу всупереч двотисячолітньому досвіду Церкви.
Надіюся, що подальший розвиток християнської психології в Україні буде успішним та плідним. Нехай Господь благословляє психологам-християнам в Україні та світі їхні труди на користь душ дітей Божий, нехай допомагає уникнути спокуси єретичних помилок та розкриває шлях до проповіді Христа в царині психологічної науки.
Колективна монографія Духовно-психологічні опори християнської психології” під загальною редакцією к.психол.н. Л.М. Гридковець вносить свою вагому лепту в розвиток християнської психології та заслуговує збагатити не тільки полиці вітчизняних бібліотек,а й живий науковий дискурс.

Київ, 13.01.2014 р.Б.
ієр. Олег Шепетяк,
священик Української Греко-Католицької Церкви,
доктор філософських наук,
доцент кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка,
викладач Київської Трьохсвятительської духовної семінарії

"Духовно-психологічні основи християнської психології"
ВАРТІСТЬ – 150 грн.
замовити в Києві – 050-923-42-53 (Світлана), або купити в книгарні “Свічадо” при храмі св. Миколи Доброго на Подолі, вул. Покровська, 6
у Львові – 067-718-67-14, або в книгарні “Місіонар”, вул. Б. Хмельницького, 40