“Поклик” – роман

картина “Донечка” Copyright © Олена Вострова, «Дитячий Ангел», 2013-2015

містико-психологічний роман
Від автора
Кожна людина, незалежно від світоглядних позицій, протягом життя намагається знайти гармонію між власним внутрішнім Я та зовнішнім світом. Цей пошук, зазвичай, має нелегкий характер і супроводжується чередою злетів та падінь. Проте, неможливо досягти гармонії без усвідомлення кожним із нас власного сенсу життя та особистісного покликання.
Особливої гостроти проблема поклику набуває при виборі особистістю стану монашества. Нажаль, існує помилкова думка, що для вибору цього стану достатньо лише бажання людини. Як показує практика християнського психологічного консультування, гармонія і взаємодія особистості з Творцем досягається за рахунок двох факторів: переживання людиною стану покликання, та її готовності слідувати цьому стану. Обидва ці аспекти стали ключовими моментами запропонованого роману.
В основу твору, написаного у стилі містичного реалізму, покладені життєві сюжети, що були взяті мною із власної християнської психотерапевтичної практики. Психологічні стани та екзистенційні переживання героїв належать реальним людям, які дали згоду на використання своїх щоденників та нотаток. Життєва правдивість містичних образів дозволяє нам глибше зрозуміти інтимність особистісного дотику людської іпостасі до Абсолюту. Проте, образ описаного монастиря є збірним, міжконфесійним. У даному випадку я скористалася своїм правом автора і об’єднала в одному монастирі традиції східної і західної церков: традиції раціонального католицизма і містичного православія. То ж у романі переплітаються не тільки долі різних людей, але й церков, що дозволяє більш глибоко подивитися на єдину природу Христової церкви, дозволяє проаналізувати власне життя з позиції Христової любові, з позиції особистої взаємодії з Богом.
Цей роман є своєрідним запрошенням до осмислення свого життєвого шляху, власного покликання, особистої взаємодії з Творцем.
Благослови вас, Боже.
Людмила Гридковець